CHƯƠNG TRÌNH

LUYỆN TẬP MIỄN PHÍ

30-60 phút/ ngày

21 ngày

THỂ LOẠI

Giảm cân

20-30 phút/ ngày

Duy trì

THỂ LOẠI

Tăng chiều cao

20-30 phút/ ngày

Duy trì

THỂ LOẠI

Tăng chiều cao

30-60 phút/ ngày

21 ngày

THỂ LOẠI

Giảm cân - Tăng chiều cao

30-60 phút/ ngày

14 ngày

THỂ LOẠI

Toàn thân

30-60 phút/ ngày

21 ngày

THỂ LOẠI

Giảm cân - Tăng chiều cao

20-30 phút/ ngày

Duy trì

THỂ LOẠI

Tăng chiều cao

20-30 phút/ ngày

Duy trì

THỂ LOẠI

Tăng chiều cao

30-60 phút/ ngày

21 ngày

THỂ LOẠI

Giảm bụng giảm mỡ

20-30 phút/ ngày

Duy trì

THỂ LOẠI

Tăng chiều cao